Skatteministeriet
Byggeplads2
Nyhed 13. december 2016

Ny arbejdsgruppe skal komme med forslag til den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde

En ny arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne eksperter går nu i gang med at se på den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag aftalen om at nedsætte arbejdsgruppen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ny arbejdsgruppe skal komme med forslag til den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde

Forslaget om succession til erhvervsdrivende fonde er et led i Vækstplan DK fra 2013, indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Som led i aftalen blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der i rapporten Succession til erhvervsdrivende fonde fremlagde forslag til en konkret model. Modellen er blevet kritiseret for ikke at være tilstrækkelig attraktiv og derfor ikke at ville blive anvendt i praksis.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har derfor aftalt at nedsætte en ny arbejdsgruppe med eksterne deltagere.

Arbejdsgruppen skal i forlængelse af den tværministerielle arbejdsgruppes forslag til modellen for succession til erhvervsdrivende fonde komme med forslag til, hvordan den konkrete model kan udformes, så reglerne bliver fleksible og anvendelige, men samtidig ikke kan misbruges.

I arbejdsgruppen deltager fem eksterne medlemmer, som alle er eksperter på fonds- eller skatteområdet:  

  • Rasmus Kristian Feldthusen, professor, Københavns Universitet
  • Steen Thomsen, professor, Copenhagen Business School
  • Hanne Søgaard Hansen, advokat, Plesner
  • Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet
  • Knud T. Martens, administrerende direktør, DFF-Fonden

Derudover deltager repræsentanter fra Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet.

Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger for regeringen senest i august 2017.

Arbejdsgruppens kommissorium kan findes her.