Skatteministeriet
SKAT Skilt
Benny Engelbrecht 1200X456

"Åbenhed er min mærkesag som skatteminister. Tilliden til skattesystemet er under pres, og det er helt uacceptabelt, hvis manglende tillid medfører, at snyd med skattebetalingen stille og roligt accepteres. Vi genskaber tilliden til skattesystemet ved at gøre det mere åbent og gennemskueligt. Ved at lægge kortene frem og sige: Sådan her arbejder vi."

— Skatteminister Benny Engelbrecht